Právne služby vo veciach exekučných 

  • spisovanie návrhov na začatie exekúcie  a zastupovanie v rámci exekučných konaní